Toyota Celica ST-205

Tamiya
1/24
-model postavený čiste z krabičkyPhotobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket